Sale!
Bargain Bin Sale

Combo's

Kurper Combo

R749.00 R549.00
Sale!
R599.00 R549.00
R519.00R599.00
Bargain Bin Sale
R1,099.00
R179.00
R179.00
R179.00
R169.00R280.00
R519.00R599.00
Sale!
Bargain Bin Sale
R13,499.00 R11,499.00
Sale!
Bargain Bin Sale
R7,999.00 R5,699.00
Sale!
Bargain Bin Sale
R12,000.00 R10,199.00
Sale!

Saltwater-Spinning

OKUMA METALOID MS

R1,799.00R2,099.00

Fishing Apparel

Okuma Pink Cotton Cap

R159.00

Fishing Apparel

Okuma Snapback Navy Cap

R89.00
Sale!
R14,999.00 R13,999.00
Sale!
R539.00 R449.00
Sale!

Spinning Reels

Okuma Aria

R249.00 R219.00
Sale!
Bargain Bin Sale
R949.00 R549.00
Sale!
R850.00R1,000.00
R299.90
Sale!
R1,099.00R1,299.00
Sale!
R499.00 R399.00
Sale!
R399.00
R649.00R899.00
Sale!
R600.00R700.00
Sale!

Baitcaster Reel

Okuma Ceymar Baitcaster

R799.00 R699.00
Sale!

Spinning Reels

Okuma Ceymar Spinning

R499.00R799.00
Sale!

Baitcaster Reel

Okuma Citrix 350

R2,399.00 R1,999.00
Sale!
R699.00R799.00
R270.00R350.00